Şamanizm Nedir ?
Kısa Bilgi
Şamanizm, dünyadaki tüm dinlerin çıkış kaynağı olarak kabul edilmiştir. Şamanizmi tüm canlıların yapı taşı olan hücre gibi düşünebiliriz. Daha sonra …
Sapyoseksüel Nedir ?
Kısa Bilgi
Sapyoseksüel Nedir ? Sapyoseksüel Latince “sapien” sözcüğü (akıllı, zeki veya mantıklı anlamına gelir) ile”sexualis” kelimelerinden türemiş olan bir cinsel tercih biçimidir. Kişinin …
Kum Nedir ?
Kısa Bilgi
Kum Nedir ? Kum; silisli kütlelerin, kayaların, doğal etkenlerle parçalanarak ufalanmasından ya da kayaların parçalanmasıyla oluşan, genellikle kuvars esaslı granüler malzemedir. Kum insan gözü ile …